ANBI informatie

 

1.            Stichting Afrika Zending. Internationaal bekend onder de naam Mission to the World.

2.            RSIN nummer 005755566.

3.            Leeuwenberg 2, 2641 MD, Pijnacker, Nederland.

4.            De primaire doelstelling van de stichting is het ondersteunen en aanmoedigen van de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in Afrika. Wij beogen dit te doen in samenwerking met Bijbelgetrouwe kerken en plaatselijke christelijke werkers en christelijke organisaties in Afrika zelf of daarbuiten. Een tweede doelstelling is het bevorderen van de verdieping van het Evangelie in Afrika door middel van discipelschapstraining, theologisch onderwijs en het ontwikkelen van theologisch en christelijk onderwijsmateriaal. De stichting wil ten slotte ook zending en noodhulp wereldwijd bevorderen.

5.            Hoofdlijnen beleidsplan: Zie http://www.afrikazending.nl/saz/?page_id=802
(of: tab stichting->beleidsplan en begroting 2014).

6.            De bestuurders van Stichting Afrika Zending zijn als volgt:

Dhr. Peter Edelenbosch – voorzitter

Dhr. Erwin van der Meer – penningmeester

Dhr. Roel Brandsma – secretaris.

7.            Beloningsbeleid

De stichting heeft geen mensen in loondienst, alle bestuursleden en zendelingen zijn vrijwilliger.

Nederlandse vrijwilligers moeten de fondsen voor hun vrijwilligersbijdrage zelf werven.

Vrijwilligers in ontwikkelingslanden kunnen soms tijdelijk een bijdrage van de stichting ontvangen als de door hen geworven fondsen onvoldoende zijn.

8.            Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Dit gebeurt tenminste 5 keer per jaar door middel van nieuwsbrieven, u kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief per email door een verzoek daartoe te emailen naar info@afrikazending.nl. De recentste zijn ook van deze site te downloaden.

9.            Financiële verantwoording

U kunt een samenvatting van het Jaarverslag van 2012 downloaden via
http://www.afrikazending.nl/saz/?attachment_id=821.