Stichting

 

Op 16 oktober 2001 is de Stichting Afrika Zending officieel opgericht en ANBI geregistreerd.

 

Visie

De visie van de Stichting Afrika Zending is om zendelingen te ondersteunen in hun werk om degenen in nood te ondersteunen waar mogelijk is.

 

Doelstelling

De primaire doelstelling van Stichting Afrika Zending is het ondersteunen en aanmoedigen van de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in Afrika. Wij beogen dit te doen in samenwerking met Bijbelgetrouwe kerken en plaatselijke christelijke werkers en christelijke organisaties in Afrika zelf of daarbuiten. Een tweede doelstelling is het bevorderen van de verdieping van het Evangelie in Afrika door middel van discipelschaptraining, theologisch onderwijs en het ontwikkelen van theologisch en christelijk onderwijsmateriaal. De stichting wil ten derde ook wereldwijd zending en noodhulp bevorderen.