Jaarverslag Stichting Afrika Zending 2019

 

Voor Stichting Afrika Zending was 2019 een jaar vol veranderingen. Zo is besloten om in plaats van Stichting Afrika Zending en Stichting Global Missionaries samen te voegen, deze juist te ontvlechten. Stichting Afrika Zending onder het voorzitterschap van Erwin van der Meer zal zich blijven richten op zendingswerk en projecten in Afrika en onder Afrikanen in de diaspora wereldwijd. Stichting Global Missionaries onder het voorzitterschap van Peter Edelenbosch zal alle projecten buiten Afrika, zoals die in Koerdistan en Pakistan voor haar verantwoording nemen. De ontvlechting heeft zowel logistieke als theologisch/pastorale redenen waarover we in dit verslag niet kunnen uitwijden.

Kindersponsorplan Kisii Kenia

In Kenia heeft het kindersponsorplan 10 gezinnen in Kisii ondersteund. Dankzij het programma kunnen meer dan 20 kinderen naar school blijven gaan. Het KSP wordt trouw uitgevoerd door vrijwilligers Tom en Dominic. Het voortbestaan van het KSP wordt echter bedreigd door gebrek aan donors.

Zendingswerk en bediening van Erwin

Erwin heeft in 2019 vier zendingsreizen naar Afrika gemaakt om het evangelie te verkondigen, onderwijs te geven, projecten ter plekke te overzien en om zich in te zetten tegen ritueel geweld d.m.v. research en publicaties. In Kenia heeft hij projecten ter plaatse bezocht en trainingen verzorgd voor kerkelijke leiders in Kisii. In Zimbabwe heeft hij het
Jumpstarters project van Sevana Munjanja bezocht en onderwijs gegeven in Hatfield, Harare. Naast het werk in Afrika zet Erwin zich ook in voor Afrikanen in de diaspora, waaronder veel vluchtelingen en (voormalig) slachtoffers van (ritueel) geweld. Hiervoor reisde hij met name veel naar Ierland, zowel de Republiek Ierland als Noord-Ierland, maar ook naar Schotland. In Nederland preekt Erwin nog maar een keer per maand, omdat hij naast het werk van Stichting Afrika Zending ook nog een bijna fulltime baan heeft.

Zendingswerk Peter

Peter mocht in januari 2019 samen met een oude vriend een reis maken naar Hongarije en Roemenie. In een dorp vlakbij Boedapest, genaamd Gyunyos, hebben ze gepredikt en met mensen gebeden.

Financieel

De Stichting had dit jaar iets meer inkomsten dan uitgaven. Desondanks zijn er wat zorgen over het teruglopen van het aantal donaties in 2019.

Dankbaar

We kijken dankbaar terug op 2019 en geven God de eer voor al het goede wat we hebben mogen doen, ondanks onze menselijke zwakheden en fouten.