2019 Financieel jaarverslag MttW SAZ

 

Financieel overzicht Stichting Afrika Zending 2019

Begin saldo: 53,22
Inkomsten 19747,54
Uitgaven 19483,60
Eind saldo: 317,16

Uitgaven gespecificeerd:

Personeelskosten: 0 *
Bankkosten: 175,87
Algemeen: 214,03
Kerkelijk, diakonaal en zendingswerk Erwin 11396,02
Kerkelijk, diakonaal en zendingswerk Peter 5840,22
Kerkelijk, diakonaal en zendingswerk Sevana 469,96
Kerkelijk, diakonaal en zendingswerk Koerdistan 0 **
Kerkelijk, diakonaal en zendingswerk Brazilie 0 **
Kinder sponsor plan 1387,50
19483,6

* In 2019 had Stichting Afrika Zending geen betaalde krachten.
** Het zendingswerk in Koerdistan en Brazilie zal voortaan onder Stichting Global Missionaries vallen.
Vanaf 01-01-2020 zal ook de bediening van Peter onder Stichting Global Missionaries vallen.