2015 Jaarverslag MttW/SAZ

 

Bestuursleden

Erwin van der Meer – Voorzitter (vanaf 01-01-2016 penningmeester)

Peter Edelenbosch – Penningmeester (vanaf 01-01-2016 voorzitter)

Roel Brandsma – Secretaris

Beloningsbeleid

Alle drie de bestuursleden van MttW/SAZ werken onbezoldigd. Dit is deel van ons streven om onze overheadkosten op 10 procent of minder te houden. Dit jaar is dat ruimschoots gelukt.

Terugblik

We kijken terug op 2015 als een vruchtbaar jaar met wat kleine tegenslagen, maar vooral veel mooie ontwikkelingen. Financieel hebben we dit jaar met een kleine positieve balans afgesloten. Ten opzichte van 2014 zijn de inkomsten iets teruggelopen, maar de uitgaven waren ook iets minder. Deels is dit omdat de uitgaven aan de Roemeniëreizen buiten de boeken zijn gebleven, omdat bestuurslid Peter Edelenbosch deze reizen zelf heeft bekostigd. We zijn er als MttW trots op dat de totale overheadkosten ruim onder de 10 procent van het budget zijn gebleven. Dit is deels toe te schrijven aan het feit dat alle bestuursleden bovenop hun eigen giften ook hebben afgezien van hun vrijwilligerstoelage en deze als donatie terug hebben gegeven aan de stichting.

Projecten

Dit jaar hadden we als MttW de volgende projecten:

  • Bediening Erwin van der Meer
  • Zendingswerk Malawi
  • Zendingswerk Kenia
  • Zendingswerk Pakistan
  • Zendingswerk Roemenië

Bediening Erwin van der Meer

Het zendingswerk in binnen- en buitenland bestond dit jaar uit betrokkenheid bij nieuwe huisgemeenten in de Zoetermeerse wijk Oosterheem en in Gouda; een poging om een sociaal maatschappelijk steunpunt/pastoraal centrum te vestigen in de Zoetermeerse wijk Palenstein; vier zendingsreizen naar Afrika, waarvan één naar Malawi en drie naar Kenia, en één à twee keer per maand prediking in kerken en gemeentes in Nederland.

De zendingsreizen naar Afrika waren erg gezegend. Dit jaar hebben door deze reizen meer dan 100 mensen de weg naar Christus gevonden en zijn er nog veel meer bemoedigd en versterkt in hun geloof. Daarnaast hebben honderden leiders een training ontvangen door het bijbels/theologisch onderwijs van Erwin en Peter in Malawi en Kenia.

In het laatste kwartaal van 2015 moesten de projecten in Zoetermeer worden beëindigd om financiële redenen. Na gebed besloot Erwin als vrijwilliger mee te werken bij de welzijnstak van het Leger des Heils in Rotterdam, om zo vorm te geven aan zijn verlangen het evangelie in praktijk te brengen door hulp te bieden aan kwetsbare mensen in een zwakke sociaal-maatschappelijke positie.

Zendingswerk Malawi

Het zendingswerk in Malawi onder de kinderen die beschuldigd zijn van hekserij is dit jaar verder gegaan als een kindersponsor/homebased care project. Op deze wijze konden de overheadkosten laag worden gehouden. Er bevonden zich in 2015 nog zes kinderen in dit project, die via MttW hulp ontvingen. Voordat we nieuwe kinderen aannemen, wil het bestuur graag dat elk van deze kinderen een eigen sponsor krijgen.

Dit jaar heeft MttW via Shingayi en Sevana Munjanja noodhulp geboden aan slachtoffers van rampzalige overstromingen in Malawi in de vorm van voedselhulp, dekens en andere basisbehoeften, en met een mobiele kliniek die door Sevana Munjanja werd opgezet.

Zendingswerk Kenia

Het zendingswerk in Kenia is dit jaar begonnen met de zendingsreizen van Erwin en Peter en er is een klein kindersponsorprogramma begonnen met vijf weeskinderen in het Kisii district. Als er voor alle kinderen sponsors zijn gevonden, hopen we dit project uit te breiden.

Zendingswerk Pakistan

Peter Edelenbosch heeft dit jaar contact gelegd met evangelisten en voorgangers in Pakistan om hen in hun zendingswerk ter plekke te ondersteunen. Naar verwachting zal de samenwerking in 2016 verder worden uitgebreid.

Zendingswerk Roemenië

In juni en juli zijn Peter en zijn vrouw Yvonne op zendingsreis naar Roemenië geweest, alwaar ze de plaatstelijke gemeentes mochten bemoedigen, onderwijs hebben gegeven en het evangelie hebben verkondigd.

Financieel

Zie de link naar het financieel overzicht onderaan deze (web)pagina.

Dankwoord

Onze dankbaarheid gaat uit naar de Heer die dit alles mogelijk heeft gemaakt, naar de achterban, de medewerkers op het zendingsveld, de bestuursleden en allen die op wat voor wijze dan ook hebben bijgedragen aan het zendingswerk van Mission to the World.

Financieel Overzicht MttW 2015