2014 Jaarverslag MttW/SAZ

 

Zoals vorig jaar besloten, werkt de stichting nu tevens onder naam ‘Mission to the World’ (MttW), om zo de wereldwijde visie beter te dekken. Deze naam is ook geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als één van de namen waaronder de stichting werkzaam is.

Bestuur
Erwin van de Meer is de huidige directeur van de organisatie. Naast zijn administratieve werkzaamheden bij de stichting doet hij onderzoek op het gebied van de Afrikaanse religies en de impact die deze hebben op de Afrikaanse samenleving. Hij schrijft onder andere artikelen die in academische tijdschriften en ook op het internet gepubliceerd worden om bijvoorbeeld het rituele geweld tegen kinderen in Afrika te stoppen. ‘The Christian Church and witchcraft accusations in Africa’ in het tijdschrift ‘The African Journal of Evangelical Theology’ is daar een voorbeeld van. Erwin van der Meer is de huidige voorzitter van het bestuur, Peter Edelenbosch is penningmeester en Roel Brandsma is secretaris.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden van MttW/SAZ werken onbezoldigd. Dit betekent dat we streven naar overheadkosten van 10% of minder, en dat 90% van de inkomsten uit giften direct naar de projecten gaat.

Project Palenstein
In Nederland mag MttW de ruimte ‘The Rock’, Van Aalstlaan 1050A te Zoetermeer, gebruiken om een pastoraal/maatschappelijk steunpunt te openen. ‘The Rock’ is een ruimte die toebehoort aan de Rafael Gemeente. Op maandagmorgen is begonnen met het bidden op locatie voor de buurt, het centrum en voor de bewoners van Palenstein.

Peter R. Over de Grens
Als organisatie hebben we diverse artikelen gepubliceerd als deel van de campagne tegen ritueel geweld en bovendien andere organisaties op dit gebied geholpen en geadviseerd. Nieuw was de aandacht via televisie. De tv-serie over kinderrechtenschendingen ‘Peter R. Over de Grens’ was van 18 april tot 23 mei te zien bij de AVRO-TROS op Nederland 1. Het bevriende project ‘Kyampsi Childcare Ministries in Uganda’, ons eigen project in samenwerking met Africa Outreach Malawi rond valse beschuldigingen van hekserij tegen kinderen in Malawi en het meisjeshuis in Blantyre kwamen in deze tv-serie in beeld. Het bestuur van MttW is God dankbaar dat het rituele geweld en de valse beschuldigingen van onschuldige kinderen op deze manier bestreden worden. Los van de mediacampagne hebben we als stichting bijgedragen aan de opvang van meisjes in nood in samenwerking met Africa Outreach Malawi.

Project Roemenië
Van 8 september tot 1 oktober hebben Roel Brandsma en Peter Edelenbosch, twee leden van het bestuur, een zendingsreis naar Roemenië gemaakt. Verschillende projecten en bevriende kerken werden tijdens de rondreis bezocht: Fagaras, Oltenita, Constanta, Agegia, Bachnea, Lazaul Mic, Cluj Napoca en Oradea. Er werd tijdens deze reis een scala aan activiteiten ontplooid. Dit varieerde van het uitdelen van hulpgoederen, naar het bezoeken van armlastige gezinnen en het afgeven van computers bij een opleidingscentrum voor jongeren tot woordverkondiging. Een bijzonder zegenrijke reis voor zowel de bezochte Roemenen en Roma, als voor Peter en Roel zelf.

Koerdistan
Er is contact gelegd met een Koerd – zijn naam moet helaas onbekend blijven – om een bemoediging te organiseren voor Koerdistan. Christenen worden ook in dit autonome deel van West Azië verdrukt en kunnen niet vrij voor hun geloof uitkomen. Dit jaar zijn twee bemoedigingsreizen gemaakt.

Project Ierland
Dit jaar is geprobeerd om in Ierland een interkerkelijke christelijke gemeente te beginnen onder Afrikaanse migranten. Na zes maanden moest dit project helaas weer stoppen, omdat de contactpersonen in het land er niet langer de tijd en de motivatie voor hadden.

Zendingsreis naar Malawi
In februari is Erwin van der Meer op zendingsreis naar Malawi geweest. Hij heeft daar een aantal leiderschapsconferenties en preken verzorgd. Daarnaast heeft hij veel zaken besproken over de samenwerking tussen Mission to the World en Africa Outreach Malawi.

Zending via Internet
Via http://kerk-online.blogspot.nl/ en http://peoplepastor.blogspot.com publiceert Erwin van der Meer verschillende online blogs op pastoraal, theologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Hij draagt zo bij aan zending in binnen- en buitenland. Ook heeft hij gemiddeld om de week een spreekbeurt in een kerk of gemeente in Nederland.

Financiën
Dit jaar hebben we als stichting verder de broekriem moeten aanhalen. Mede hierdoor hebben we niet nog eens een groot verlies geleden, zoals in 2013 het geval was. Meer details zijn te lezen in het financieel overzicht.

Samenvatting
Al met al kijken we als stichting terug op een goed jaar waarin nieuwe projecten zijn voorbereid en andere projecten geherstructureerd. We danken God voor de kinderen die we konden helpen, de mensen die we mochten bereiken met het evangelie en de gelovigen die we hebben mogen bemoedigen wereldwijd.

Soli Deo Gloria

MttW/SAZ Financieel Overzicht 2014.