2013 Jaarverslag SAZ

 

Voor Stichting Afrika Zending was 2013 een turbulent jaar. Erwin wilde graag naar Nederland afreizen om bij zijn kinderen te zijn. Hij ervaart de zorg voor zijn kinderen als zijn eerste verantwoordelijkheid. Aangezien Laura met de kinderen naar Nederland was vertrokken, voelde hij zich gedwongen om de Afrikaanse projecten van SAZ over te dragen aan Africa Outreach. Sevana en Shingayi Munjana hebben nu, met een aantal andere bestuursleden, de verantwoordelijkheid voor het meisjeshuis, de verdeling van de hulpgoederen, het ontvangen van gasten uit vooral Nederland, het theologisch onderwijs en de verspreiding van het evangelie.

Bestuur
In Nederland hebben twee interim-besturen onder leiding van Peter Stael en Bussbell S. Fletcher uiteindelijk een nieuw bestuur gevormd. Erwin van de Meer is voorzitter en uitvoerend directeur geworden. Roel Brandsma werd de secretaris. Later heeft Peter Edelenbosch zich hierbij gevoegd als penningmeester.

Borging van projecten in Malawi
De voortgang van de projecten in Malawi is nu geheel in handen van Africa Outreach. SAZ heeft Africa Outreach in contact gebracht met Stichting Het Weeshuis der Hervormden en zo kon Africa Outreach het Blantyre Girlshome openen. Na renovatie konden tien meisjes die van hekserij beschuldigd waren, of thuis in een onveilige omgeving woonden, een plek krijgen. Mary Marko werd de eerste moeder in dit meisjeshuis. SAZ wil ook nog graag een jongenshuis openen, maar eerst moet dit meisjeshuis goed functioneren. Tevens zijn contacten met een christenpsychologe gelegd, zodat de meisjes psychologische hulp kunnen ontvangen van een betrouwbaar persoon.

Veldwerkers
Sevana en Shingayi Munjanja zijn veldwerkers in Malawi onder Africa Outreach. Zij ontvingen in 2013 tijdelijk financiële ondersteuning van SAZ vanuit Nederland, maar moeten uiteindelijk in het eigen onderhoud voorzien. Sevana en Shingayi Munjana hebben, naast de lopende zaken binnen Africa Outreach, de Africa Lounge, zodat zij ook inderdaad voor een deel in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Tevens geeft zo’n koffiedrinkpunt de gelegenheid tot het verspreiden van het evangelie.

De Wilde Ganzen
Africa Outreach heeft een donatie van de Wilde Ganzen ontvangen na een fondswervingscampagne waar wij als SAZ aan hebben meegewerkt, zodat een minibusje gekocht kon worden. In hoofdzaak is de minibus bedoeld voor hulp aan de meisjes in het meisjeshuis, maar het geeft ook transportmogelijkheden voor het andere werk van Africa Outreach.

Project Oeganda
Peter Sewakiyanga van de Kyampsi Childcare Ministries uit Oeganda heeft een conferentie over ritueel geweld tegen kinderen gehouden. Deze conferentie is voortgevloeid uit het werk van Erwin van der Meer, die eind 2011 samen met Peter de eerste conferentie organiseerde. SAZ heeft zo aandacht kunnen geven aan het probleem van ritueel geweld tegen kinderen en leverde tevens een financiële bijdrage, zodat de conferentie door kon gaan.

Bediening Erwin van der Meer
Erwin heeft eind maart zijn werk in Malawi geheel overgedragen aan Africa Outreach en zet sindsdien zijn bediening vanuit Nederland voort. Regelmatig bezoekt hij Samantha en Buss in Ierland om daar te spreken en een huisgemeente op te zetten. Verder werkt hij aan publicaties op theologisch gebied die gepubliceerd worden op het internet. Van tijd tot tijd spreekt hij in verschillende gemeentes.

Naamsverandering
In Nederland is Peter Edelenbosch het bestuur komen versterken. Aangezien hij contacten heeft in Roemenië en Koerdistan heeft de SAZ zich voorgenomen om verder te gaan onder de vlag van Mission to the World (MttW).

Naar aanleiding van een academisch artikel van Erwin van der Meer in een Australisch sociologisch tijdschrift heeft Peter R. de Vries contact gehad met Erwin, Sevana en Shingayi over een te maken reportage over valse beschuldigingen van hekserij tegen kinderen. Deze bijzondere reportage uit Malawi, één in een serie over internationaal kinderleed, is inderdaad met behulp van Sevana tot stand gekomen en uitgezonden op televisie.

Financieel is het jaar met een groot tekort afgesloten, omdat de giften flink zijn teruggelopen sinds de terugkeer van Erwin naar Nederland. Gelukkig waren er veel reserves en konden alle uitgaven voor de repatriëring en de projecten gedekt worden.

SAZ Financieel overzicht 2013.