Aug 242015
 

Onze gebeden werden op zaterdag verhoord. We waren gezegend met een grote groep toeschouwers, waaronder ook zo’n 60-70 kinderen. Toen ik de kinderen zag, moest ik denken aan Jezus’ woorden “laat de kinderen tot Mij komen.” Ik heb er speciaal tijd voor genomen om hen in Afrikaanse stijl te onderwijzen. Overigens deden de volwassenen even hard mee. Vervolgens heb ik een korte evangelieprediking mogen doen, waarna zo’n 20 mensen gehoor gaven aan de oproep om zich tot Christus te keren. Daarna was iedereen zo vervuld met blijdschap dat men spontaan in dans en zang uitbrak en de dienst veranderde in een heerlijke feestvierende menigte. We waren gezegend boven bidden en denken.

Opnieuw in Afrika 2