Jun 272017
 

Afgelopen zondag heb ik de laatste conferentie in het zuiden van Malawi afgesloten. Pajombe, een plek met veel mensen. Huizen verspreid over een groot gebied en nu erg droog. De armoede is schrijnend. Kinderen vuil en gaten in hun hempjes. Het enige dat goed is, zijn de geïnstalleerde pompen voor de mensen verspreid over dit grote gebied. Wel heel veel kerkjes. Het lijkt erop dat de helft van de bevolking hier zondag naar de kerk gaat. Negentien verschillende voorgangers kwamen op de conferentie af. Bijna allemaal vanuit hun eigen kerkje.

Groeten van Peter uit Malawi

 

Jun 192017
 

Zondag heb ik (Peter) een bijzondere dienst gehad in de Living Gospel Kerk in Malawi. Opnieuw had ik een woord uit Mattheüs 24. Maar nu met het accent op de waarschuwingen die Jezus geeft. De Heer had op mijn hart gelegd om voor de mensen die dat wilden een zegen te vragen. Ik had al om olie gevraagd. Op de uitnodiging kwam de hele kerk naar voren. Ik bad om een zegen om vol te houden in verdrukking en voor de kracht van de Heilige Geest. Ik heb iedereen gezalfd met olie en had voor velen een profetisch woord. Prijs God dat ik het kon volhouden om zo voor zo’n 200 mensen te bidden.

Groeten van Peter in Malawi

Jun 172017
 

Woensdag hebben we de tweede conferentie in Malawi, in Nchitsi, afgesloten. Het begin was nogal een ‘slow start’. Maar toen de mensen eenmaal wisten wat de conferentie inhield, kwamen er steeds meer. Ik ben dankbaar voor deze drie dagen en de 38 mensen die uiteindelijk een certificaat kregen.

Groeten van Peter in Malawi