Mar 022017
 

Beste zendingsvrienden,

Uit Nairobi en Kisii in Kenia is het dringende verzoek gekomen of Erwin een week kan komen lesgeven aan arme voorgangers en evangelisten die geen of weinig theologisch/pastoraal onderwijs hebben gehad, omdat studeren aan een Bijbelschool voor hen te duur is, of omdat ze niet de juiste vooropleiding hebben gehad. Toch hebben veel van hen grote gemeentes onder hun hoede, omdat de kerk in Afrika nog altijd groeiende is. Er bestaat echter ook het gevaar van onbedoelde misleiding door gebrek aan voldoende Bijbelkennis. Erwin heeft in maart een paar weken vrij en mogelijk later in het jaar rond oktober/november. Erwin is bereid om zijn vakantiedagen voor dit doel ter beschikking te stellen, maar heeft momenteel onvoldoende inkomen om zelf de reis te bekostigen. We vragen daarom uw hulp om de benodigde 800-1000 euro bij elkaar te krijgen, die in het laagseizoen voldoende zijn voor hem om heen en weer te vliegen en zijn verblijf en de materialen voor de bijeenkomsten te bekostigen.

U kunt dit project van Stichting Afrika Zending financieel ondersteunen o.v.v. zendingsreis Kenia.

 Het ING bankrekeningnummer is 5795209 t.n.v. Stichting Afrika Zending Zoetermeer.

IBAN: NL15INGB0005795209 BIC: INGBNL2A

De stichting is ANBI-geregistreerd, u kunt uw giften dus van de belasting aftrekken.

Wij danken u hartelijk voor uw gift,

Peter, Roel & Erwin (het bestuur)