Oct 022015
 

Erwin werkt sinds begin september vier dagen per week bij het Leger des Heils en probeert zo verder invulling te geven aan zijn verlangen om zijn naaste aan de rand van de samenleving bij te staan. Momenteel gebeurt dit nog op vrijwillige basis, maar dit kan in de toekomst veranderen. Erwin werkt in de dagopvang voor daklozen en bij de 24-uurs opvang en begeleiding van jongeren. Wilt u meebidden dat hij mensen mag helpen Christus te vinden en hen mag stimuleren om Hem trouw na te volgen?