Jan 262015
 

De hulp aan de ontheemden in Malawi na de overstromingen komt op gang. Onze medewerkster ter plekke Sevana draagt hieraan haar steentje bij en ze stuurde ons een aantal foto’s van wat ze aan het doen is. Die delen we graag met u.

De schade die de overstromingen hebben achtergelaten.

De schade die de overstromingen hebben achtergelaten.

 

 

 

 

 

 

 

Met kleine busjes worden de hulpgoederen aangevoerd.

Met kleine busjes worden de hulpgoederen aangevoerd.

 

 

 

 

Dekens, lakens en droog goed zijn hard nodig.

Dekens, lakens en droog goed zijn hard nodig.

 

 

 

 

Dekens en mondvoorraad voor zo veel mogelijk mensen.

Dekens en mondvoorraad voor zo veel mogelijk mensen.

 

 

 

 

 

De hulpgoederen worden persoonlijk uitgereikt.

De hulpgoederen worden persoonlijk uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

Uw hulp is nodig, en komt goed terecht.

Uw hulp is nodig, en komt goed terecht.

 

Jan 172015
 

Malawi is getroffen door ernstige overstromingen. Er zijn minstens 50 dodelijke slachtoffers te betreuren, 150 personen worden vermist en 120.000 mensen zijn hun huis kwijt. In Blantyre, waar ons opvanghuis gevestigd is, is enorm veel regen gevallen en de huizen in met name de armste wijken van de stad zijn door de overstromingen weggespoeld.

Veel mensen hebben geen dak meer boven hun hoofd en zijn ook de weinige bezittingen die ze hadden kwijtgeraakt. De ellende is niet te overzien. De president van Malawi heeft een derde van het land tot rampgebied verklaard. Als natie op zich is Malawi niet in staat deze ramp op te vangen en alle hulp te bieden die nodig is.

Op elkaar gepropt

Dakloze families slapen op elkaar gepropt in scholen en andere lokale gebouwen. Men doet zijn best om te voorzien in voedsel en kleding voor de ontheemde mensen. Daarom roepen we iedereen op die financieel kan helpen, zodat onze lokale medewerkers de mogelijkheid krijgen om hulp te bieden in Blantyre en omgeving. Onze mensen ter plaatse willen graag kunnen voorzien in dekens en kleren, en als dat mogelijk is ook in voedsel en huishoudelijke spullen. Ze hebben verder behoefte aan emmers en gereedschap om te voorzien in schoon drinkwater, zodat het ontstaan van besmettelijke ziektes wordt voorkomen.

Help!

Bid alstublieft voor Malawi en onze mensen daar. En als u financieel kunt helpen, maak uw gift dan over naar NL 15 INGB 0005 7952 09, ten name van Stichting Afrika Zending, Pijnacker, en onder vermelding van ‘Overstromingen Malawi’.

God zegene u allen.