Feb 032014
 

Stichting Afrika Zending (SAZ) introduceerde eind vorig jaar de nieuwe koepelnaam ‘Mission to the World’. Die ‘handelsnaam’ is nu bij de Kamer van Koophandel officieel gemaakt. Een belangrijke stap op weg naar een bredere visie voor onze stichting.

U kunt zich Mission to the World voorstellen als een paraplu waaronder verschillende zendingsinitiatieven een plaats vinden. Het idee is om per project ‘potjes’ te creëren, zodat sponsors een duidelijke plek hebben om hun giften onder te brengen. Directeur Erwin van der Meer: “Mission to the World moet een optie zijn voor christenen met een bijzondere zendingsvisie, die bij andere, meer traditionele, organisaties geen voet aan de grond krijgen. Natuurlijk kijken we als bestuur wel grondig naar de aangeboden initiatieven. We gaan niet zomaar alles doen. Ieder initiatief wordt getoetst aan de grondslag van Stichting Afrika Zending en die van Mission to the World. En Afrika blijft vanzelfsprekend een streepje voor hebben. Daar liggen immers de wortels van de organisatie.”

Nieuwe initiatieven
Op dit moment vallen onder Mission to the World twee initiatieven. Allereerst natuurlijk het opvanghuis in Malawi voor kinderen die het slachtoffer zijn van uitbuiting en mishandeling, dat nog steeds de kern vormt. Er is echter ook al een begin gemaakt met het uitreiken naar Afrikaanse immigranten in Ierland. Nog heel erg in ontwikkeling, maar dus wel al met een eigen plek. Een derde project komt eraan, ergens in het Midden-Oosten. En er is zicht op een vierde project, gewoon ´thuis´ in Nederland. Alle opgenomen projecten doneren tien procent van alle binnenkomende giften aan een algemeen fonds, dat gebruikt wordt om bij geldtekort van een project bij te springen. De rest van de gelden in een projectfonds wordt volledig aangewend in het fonds waarvoor het (door de donoren) bestemd is, tenzij in onderling overleg en met schriftelijke toestemming van de fondsbeheerder. Het feit dat Mission to the World alleen met vrijwilligers werkt, maakt dit mogelijk.

Tweede doel
Ook op een andere manier gaat Mission to the World een bredere rol spelen. In de visie van het bestuur moet het tweede doel van de organisatie zijn om christelijke gemeenten in Nederland weer voeling met het concept Zending te geven. Erwin van der Meer: “De raison d´être van de christelijke gemeente is: getuige zijn, zending dus. Ik zou het mooi vinden als Mission to the World gemeentes kan helpen om die identiteit terug te vinden.” We hopen hier vorm aan te geven met spreekbeurten, seminars en bijvoorbeeld oriëntatiereizen voor (beginnende) zendelingen.