Nov 192013
 

Stichting Afrika Zending heeft urgent nieuwe bestuursleden nodig voor het Nederlands bestuur. Hoewel de organisatie door het internationale bestuur wordt geleid, hebben we voor de Nederlandse wetgeving ook een Nederlands bestuur nodig. Dit is momenteel met twee leden eigenlijk te klein. De functie van het Nederlandse bestuur is vooral statutair en adviserend. Het heeft geen uitvoerende taken. Het internationale bestuur is het de facto (uitvoerende) bestuur. Van nieuwe bestuursleden wordt eigenlijk alleen verwacht dat zij ten minste twee keer per jaar deelnemen aan de vergaderingen die per internet of telefoon plaatsvinden. Zij mogen zichzelf beschikbaar stellen voor uitvoerende taken, maar zijn dit niet verplicht. Om in aanmerking te komen moet u minstens 21 jaar oud zijn en een meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente. En verder moet u natuurlijk onze statuten kunnen onderschrijven. Voor aanmelding of meer informatie email: info@afrikazending.nl.