May 182013
 

Stichting Afrika Zending heeft een nieuw bestuur met Bussbell S. Fletcher als voorzitter. Met het mandaat dat hij van het voorgaande bestuur ontving, heeft hij tijdens de bestuursvergadering op 17 mei 2013 Shingayi Munjanja, Roel Brandsma en Erwin van der Meer als bestuursleden aangesteld. Het bestuur zoekt nog een vijfde lid. Het nieuwe bestuur heeft direct Erwin aangesteld als Algemeen Directeur, om de dagelijkse zaken van de stichting in Nederland te behartigen. Shingayi is aangesteld als Veld/Projectdirecteur in Malawi om daar alle dagelijkse zaken te behartigen.

We zijn dankbaar dat Peter Stael, Bert Boonen, Hananja Stael en Hannele Abelmann de stichting tijdens de turbulente periode van het afgelopen jaar kundig hebben bestuurd. We danken hen heel hartelijk voor hun inzet en harde werk. Hierdoor konden de meeste projecten in Malawi de afgelopen zes maanden door blijven gaan, en is de overgang naar het huidige bestuur goed verlopen.