Oct 162020
 

Het bestuur van Stichting Afrika Zending (SAZ) heeft besloten om de stichting per 31 december 2020 op te heffen. Een belangrijke factor hierin vormen de gezondheidsproblemen van de heer Erwin van der Meer. De heer Van der Meer zal optreden als vereffenaar en zal indien nodig uitstaande rekeningen met eigen middelen betalen. Mocht er na opheffing van de bankrekening nog een batig saldo zijn, dan zal dit worden overgemaakt naar Stichting Global Missionaries. De website www.afrikazending.nl gaat offline. Verdere communicatie over SAZ vindt daarna plaats via africaoutreach.blogspot.com.