Sep 102018
 

Peter heeft enkele dagen niet hoeven preken of een conferentie leiden. Dit gaf hem de kans om het leven van de gewone Keniaan te ervaren. Hij bezocht een sloppenwijk en een grote markt. Dit heeft hem geholpen om het dagelijkse leven in Kenia beter te begrijpen. Peter werd geraakt door manier waarop de mensen in […]

Sep 062018
 

Op Peters reis door Kenia en Oeganda verzorgt hij drie keer een conferentie over counseling. Bovendien predikt hij verscheidene malen in lokale kerken en gemeenten. De eerste conferentie was in Kisii, in het zuidwesten van Kenia. Na afloop van de conferentie mocht hij 35 certificaten uitreiken aan de deelnemers. Peter merkt dat hoe meer hij […]

Sep 032018
 

Op woensdag 23 augustus 2018 is Peter weer op zendingsreis gegaan naar Kenia en Oeganda. Dominees uit verschillende kerken in de regio hebben hem uitgenodigd om conferenties over counseling te komen geven. Peter ervaart dat hier in Afrika veel behoefte aan is. Hij is daarom dankbaar dat deze Afrikaanse dominees hem hun vertrouwen geven om […]