Sep 062018
 

Op Peters reis door Kenia en Oeganda verzorgt hij drie keer een conferentie over counseling. Bovendien predikt hij verscheidene malen in lokale kerken en gemeenten. De eerste conferentie was in Kisii, in het zuidwesten van Kenia. Na afloop van de conferentie mocht hij 35 certificaten uitreiken aan de deelnemers. Peter merkt dat hoe meer hij de gemeenteleden en voorgangers (pastors) over counseling vertelt, hoe meer de noodzaak hiervan blijkt.  De christelijke kerk moet een antwoord bieden op persoonlijke problemen van mensen en hen leren om in harmonie samen te leven. De conferenties duren drie dagen en één dag is in zijn geheel gewijd aan vergeving én het maken van vrienden.