Jun 192017
 

Zondag heb ik (Peter) een bijzondere dienst gehad in de Living Gospel Kerk in Malawi. Opnieuw had ik een woord uit Mattheüs 24. Maar nu met het accent op de waarschuwingen die Jezus geeft. De Heer had op mijn hart gelegd om voor de mensen die dat wilden een zegen te vragen. Ik had al om olie gevraagd. Op de uitnodiging kwam de hele kerk naar voren. Ik bad om een zegen om vol te houden in verdrukking en voor de kracht van de Heilige Geest. Ik heb iedereen gezalfd met olie en had voor velen een profetisch woord. Prijs God dat ik het kon volhouden om zo voor zo’n 200 mensen te bidden.

Groeten van Peter in Malawi