Aug 242015
 

Zondag hadden we een hele drukke maar gezegende dag. ‘s Morgens sprak Erwin in een plaatselijke kerk om vervolgens een aantal pastors en leiders in het huis van de pastor verder te onderwijzen tot het tijd was om naar het campagneterrein te gaan voor de openlucht evangelieprediking. Vertaalster Nicole, die vertaalde naar het Swahili, heeft nadat Erwin had gepreekt ook nog een kwartier zelf gesproken om een aantal praktische problemen van plaatselijke gelovigen aan te snijden. De response was weer erg goed. Hoewel we vandaag geen uitnodiging hebben gedaan om naar voren te komen, vertrouwen we er op dat ook vandaag weer een aantal mensen hebben besloten om Christus serieus na te gaan volgen. Al met al hadden we een erg gezegende zondag. Maandag reisden we verder naar Eldoret. Samen met twee voorgangers van hier om daar kennis te gaan maken met Nicole’s familie. Daarna gaan we naar Nairobi om daar tijdens drie evangelisatiecampagnes te spreken.

????

Aug 242015
 

Onze gebeden werden op zaterdag verhoord. We waren gezegend met een grote groep toeschouwers, waaronder ook zo’n 60-70 kinderen. Toen ik de kinderen zag, moest ik denken aan Jezus’ woorden “laat de kinderen tot Mij komen.” Ik heb er speciaal tijd voor genomen om hen in Afrikaanse stijl te onderwijzen. Overigens deden de volwassenen even hard mee. Vervolgens heb ik een korte evangelieprediking mogen doen, waarna zo’n 20 mensen gehoor gaven aan de oproep om zich tot Christus te keren. Daarna was iedereen zo vervuld met blijdschap dat men spontaan in dans en zang uitbrak en de dienst veranderde in een heerlijke feestvierende menigte. We waren gezegend boven bidden en denken.

Opnieuw in Afrika 2

Aug 222015
 

Vrijdag 21 augustus zijn we begonnen met de eerste openluchtcampagne. Op zijn Afrikaans begonnen we ruim twee uur te laat, maar dat mocht de pret niet drukken. Na wat muziek, zang en dans had zich een grote groep dorpelingen om ons heen gevormd. Nadat ik eerst een verhaal voor de vele aanwezige kinderen had verteld, ben ik overgegaan tot de prediking van het Evangelie. We waren erg gezegend toen zes dorpelingen besloten Christus na te willen volgen en nog vier anderen korte tijd later dezelfde stap namen. We bidden dat we zoveel zegen mogen blijven ervaren.

????