Dec 022015
 

Onlangs vroeg Erwins Keniaanse vriend en voorganger pastor David of Erwin eind december nog terug zou komen naar Kenia om daar de leiderschapseminars te geven waar ze zo’n behoefte aan hebben. Erwin vertelde hem dat hij zonder normaal inkomen zit en zeker geen geld had voor een ticket. Pastor David liet zich echter niet uit het veld slaan en antwoordde dat God een weg zou maken. Erwin beaamde dit, maar had er volgens eigen zeggen weinig vertrouwen in. Groot was dan ook zijn verrassing toen bestuurslid Peter Edelenbosch op de meest recente bestuursvergadering vertelde dat hij een deel van zijn belastingteruggave wilde gebruiken voor een reis naar Kenia. Om samen met Erwin daar de gemeente te ondersteunen en het evangelie te verkondigen. Erwin is dubbel blij, omdat hij nu zijn Keniaanse vrouw Nicole weer kan zien, die hen dan zal vertalen. Hij is al volgens de gebruiken in Kenia met haar in het huwelijk getreden en hoopt dit te zijner tijd ook voor de Nederlandse wet te doen. Dit wil hij doen zodra hij voldoende inkomsten heeft om haar naar Europa te halen. Erwin en Peter vertrekken op 30 december en komen op 22 januari weer terug. Zij zullen naast een driedaags leiderschapseminar ook in een aantal gemeenten en in openluchtsamenkomsten spreken.

Oct 022015
 

Erwin werkt sinds begin september vier dagen per week bij het Leger des Heils en probeert zo verder invulling te geven aan zijn verlangen om zijn naaste aan de rand van de samenleving bij te staan. Momenteel gebeurt dit nog op vrijwillige basis, maar dit kan in de toekomst veranderen. Erwin werkt in de dagopvang voor daklozen en bij de 24-uurs opvang en begeleiding van jongeren. Wilt u meebidden dat hij mensen mag helpen Christus te vinden en hen mag stimuleren om Hem trouw na te volgen?

 

Aug 302015
 

De bijeenkomsten in Nairobi waren heel anders dan we ons hadden voorgesteld. Daar aangekomen bleek dat de kerk verwachtte dat we met de evangelisatiecampagnes aan gemeenteopbouw zouden doen door middel van gedegen Bijbelonderwijs. Gelukkig konden we ons snel aanpassen en ons richten op Bijbels onderwijs in de gemeente. Op vrijdag hebben we het Vaderhart van God en Zijn enorme liefde besproken en vanmorgen hebben we het evangelie uitgediept vanuit Romeinen hoofdstuk 1 tot en met 8. Vanavond doen we de laatste sessie over de gemeente in Gods plan voor de wereld vanuit de Efezebrief. Al met al een heel andere ervaring dan in Kisii, maar zeker even gezegend.

Opnieuw in Afrika 8