Nov 192013
 

Stichting Afrika Zending heeft urgent nieuwe bestuursleden nodig voor het Nederlands bestuur. Hoewel de organisatie door het internationale bestuur wordt geleid, hebben we voor de Nederlandse wetgeving ook een Nederlands bestuur nodig. Dit is momenteel met twee leden eigenlijk te klein. De functie van het Nederlandse bestuur is vooral statutair en adviserend. Het heeft geen uitvoerende taken. Het internationale bestuur is het de facto (uitvoerende) bestuur. Van nieuwe bestuursleden wordt eigenlijk alleen verwacht dat zij ten minste twee keer per jaar deelnemen aan de vergaderingen die per internet of telefoon plaatsvinden. Zij mogen zichzelf beschikbaar stellen voor uitvoerende taken, maar zijn dit niet verplicht. Om in aanmerking te komen moet u minstens 21 jaar oud zijn en een meelevend lid van een christelijke kerk of gemeente. En verder moet u natuurlijk onze statuten kunnen onderschrijven. Voor aanmelding of meer informatie email: info@afrikazending.nl.

 

Oct 142013
 

Onze grootste projectdonor, Word & Deed North America, heeft afgelopen week aangegeven de meisjeshuizen niet langer te kunnen ondersteunen. We zijn nog in gesprek met hen, maar de situatie ziet er niet rooskleurig uit. In Malawi gaat ons team onderzoeken hoe ze de dingen ter plekke kunnen reorganiseren om nog meer kosteneffectief te werken. Zodat we kunnen voorkomen dat de meisjes terug zouden moeten naar de gezinnen of gemeenschappen waar ze zo mishandeld zijn en waar ze gevaar lopen. Help ons alstublieft!!

U kunt helpen door zelf een gift te geven, maar u kunt ons vooral helpen door ruchtbaarheid te geven aan onze noodoproep! Bijvoorbeeld door een oproep in de kerk, het kerk- of gemeenteblad, op uw website, of binnen familie of vriendenkring. Bovendien: van elke euro die voor de meisjeshuizen wordt gegeven, komt 100 procent ook daadwerkelijk daar terecht, want wij hebben geen betaalde krachten.