Jun 192017
 

Zondag heb ik (Peter) een bijzondere dienst gehad in de Living Gospel Kerk in Malawi. Opnieuw had ik een woord uit Mattheüs 24. Maar nu met het accent op de waarschuwingen die Jezus geeft. De Heer had op mijn hart gelegd om voor de mensen die dat wilden een zegen te vragen. Ik had al om olie gevraagd. Op de uitnodiging kwam de hele kerk naar voren. Ik bad om een zegen om vol te houden in verdrukking en voor de kracht van de Heilige Geest. Ik heb iedereen gezalfd met olie en had voor velen een profetisch woord. Prijs God dat ik het kon volhouden om zo voor zo’n 200 mensen te bidden.

Groeten van Peter in Malawi

Jun 172017
 

Woensdag hebben we de tweede conferentie in Malawi, in Nchitsi, afgesloten. Het begin was nogal een ‘slow start’. Maar toen de mensen eenmaal wisten wat de conferentie inhield, kwamen er steeds meer. Ik ben dankbaar voor deze drie dagen en de 38 mensen die uiteindelijk een certificaat kregen.

Groeten van Peter in Malawi

Jun 102017
 

Ik ben dankbaar dat de eerste conferentie geweest is in de kerk Sint-Pieter. Het is gebruikelijk in Malawi om kerken met ‘Sint’ te beginnen. Drie dagen lang heb ik een kleine groep mensen begeleid die bijzonder gemotiveerd waren. Nu ben ik bezig met de definitieve voorbereiding van de tweede conferentie. Ik ben dankbaar voor wat hier mogelijk is en vraag gebed voor nog meer zegen.

Groeten van Peter in Malawi